Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Prof. Dr. Josep Lluís del Olmo Arriaga

Professor associat
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Àrea de coneixement: Marketing

Més


Comunicació Digital i Tecnologia

Prof. Juan Francisco Jiménez Jacinto

Professor col·laborador

Més

Prof. Manel Domínguez Gómez

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Periodisme

Més

Comunicació Institucional i Publicitat

Prof. Linda Reichard

Professora associada

Més

Psicologia Social i de les Organitzacions

Prof. Dra. Olga Lasaga Millet

Professora adjunta

Més

Antropologia, Filosofia i Teoria de l'Educació

Prof. Dr. Jorge Martínez Lucena

Professor associat

Més

Prof. Francesc Xicola Llorens

Professor associat

Més

Comptabilitat i Finances

Prof. Dra. Jessica Paris Paricio

Professora associada

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Ramón Mariño Castro

Professor associat

Més

Prof. Pedro Gonzalez-Anta Rodríguez-Orta

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Doctrina Social de l'Església

Prof. Dr. Stefano Abbate

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Ciències Polítiques

Més

Dret Penal i Processal

Prof. Dr. Arturo González de León Berini

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Criminologia i Seguretat

Més

Economia

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Professor associat
Membre del Consell de Govern: degà
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora col·laboradora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses

Més

Prof. Dra. Vanesa Berlanga Silvente

Professora adjunta

Més

Gestió Empresarial i Empreneduria

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora associada

Més

Prof. Dr. Ivan Roa Perera

Professor col·laborador
Director d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Prof. Arturo Madrid Roca

Professor associat

Més

Prof. Enrique Ballbé Sala

Professor associat

Més

Prof. Dr. Felipe Botaya García

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquin Solana Oliver

Professor associat

Més

Història

Prof. Dra. Maria Laura Giordano

Professora adjunta

Més

Llengues Modernes i Didàctica de la Llengua

Prof. Dr. Marcin Kazmierczak

Professor associat

Més

Marketing

Prof. Dr. Benet Maimí Pou

Professor associat

Més

Prof. Francesc Cruces Almellones

Professor associat

Més

Prof. Josep Ramon Robinat Rivadulla

Professor associat

Més

Prof. Ma. Concepción del Pozo Fina

Professora associada

Més

Prof. Dr. Sergio Rodríguez Rodríguez

Professor associat

Més

Prof. Victor de Francisco Cotorruelo

Professor associat

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Dr. Joaquim Deulofeu Aymar

Professor associat

Més

Prof. Leonardo Tisminetzky Kestelboim

Professor associat

Més