Grau en Educació Primària

Prof. Dra. Mª Isabel Vázquez Martínez

Professora col·laboradora
Directora d'estudis: Grau en Educació Infantil
Directora d'estudis: Grau en Educació Primària

Més


Fonaments de Dret

Prof. Dr. Sergio Gómez Moyano

Professor associat

Més

Ciència Política

Prof. Dra. Wendy María Ramírez Simon

Professora associada

Més

Prof. Dra. Anna Garriga Alsina

Professora associada

Més

Antropologia, Filosofia i Teoria de l'Educació

Prof. Dr. Alessandro Mini

Professor adjunt
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Prof. Dra. Mª Teresa Signes Signes

Professora adjunta
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Doctrina Social de l'Església

Prof. Dr. Antonio Macaya Pascual

Professor associat

Més

Prof. Dr. Josep Maria Manresa Lamarca

Professor associat

Més

Prof. Teresa Pueyo Toquero

Professora associada

Més

Història

Prof. Emili Boronat Márquez

Professor col·laborador

Més

Prof. Dra. Maria Laura Giordano

Professora adjunta

Més

Prof. Jordi Cabanes Rodriguez

Professor associat

Més

Llengues Modernes i Didàctica de la Llengua

Prof. Dra. Cintia Carreira Zafra

Professora col·laboradora

Més

Prof. Dr. Marcin Kazmierczak

Professor catedràtic
Director de departament: Departament d'Educació i Humanitats

Més

Prof. Dra. Núria Gómez Llauger

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Agustina Lacarte Rodríguez

Professora associada

Més

Prof. Dr. Joaquim Casas Sanfeliu

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Maria Forment Costa

Professor associat

Més

Prof. Pilar Riera Asensio

Professora associada

Més

Pedagogia General

Prof. Dr. Luis Mariano Bártoli

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Dret

Més

Prof. Juan David Solé Clotet

Professor associat

Més

Prof. Llorenç Muñoz Jiménez

Professor associat

Més

Prof. Esther Serrano García

Professora associada

Més

Prof. Montserrat Fontanals Rialp

Professora associada

Més

Prof. Robert Sánchez Cid

Professor associat

Més

Pedagogies Especialitzades

Prof. Elena Ardiaca Rodellar

Professora col·laboradora (I)

Més

Prof. Filomena De La María Raventós

Professora associada

Més

Prof. Yolanda Albarrán Ruiz

Professora associada

Més

Prof. Begoña Puig Muñoz

Professora associada

Més

Prof. Ferran Gandol Casado

Professor associat

Més

Prof. Miriam Haro Vidal

Professora associada

Més

Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Prof. Simón García Ventura

Professor col·laborador
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Més

Prof. Dra. María Dolores Barroso López

Professora associada

Més

Prof. Dra. María Salud Porras Clavero

Professora associada

Més

Psicologia de la Educació i Desenvolupament humà

Prof. Dra. Laura Amado Luz

Professora adjunta
Directora d'estudis: Grau en Psicologia (2009)
Coordinadora de programa: Programa d'especialització en Gestió de Persones i Organitzacions

Més

Prof. Ramón Novella Garcia

Professor associat

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca

Professor col·laborador
Membre del Consell de Govern: rector

Més

Prof. Dra. Franciele Corti

Professora associada

Més

Prof. Dr. Miguel Ángel Barbero Barrios

Professor associat

Més

Prof. Patricia Antonín García-Mauriño

Professora associada

Més

Prof. Alba Barrachina Català

Professora associada

Més

Prof. Carolina María Ramírez Simón

Professora associada

Més

Prof. Ferran Riera Pabón

Professor associat

Més

Prof. José Gregorio Martínez López

Professor associat

Més