Grau en Economia i Gestió

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Professor titular
Membre del Consell de Govern: vicerector
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Àrea de coneixement: Economia

Més


Comptabilitat i Finances

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Doctrina Social de l'Església

Prof. Dr. Rafael Torras Pastor

Professor associat

Més

Dret Privat

Prof. Dra. Elena Tarragona Fernández

Professora associada

Més

Economia

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora col·laboradora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses

Més

Gestió Empresarial i Empreneduria

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més