Grau en Direcció d'Empreses + Economia i Gestió Empresarial

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Professor titular
Membre del Consell de Govern: vicerector
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Àrea de coneixement: Economia

Més


Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora col·laboradora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses

Àrea de coneixement: Economia

Més


Comunicació, Societat i Cultura

Prof. Dr. Adriana Mutu

Professor col·laborador

Més

Prof. Antonio Martinez Muniente

Professor associat

Més

Comunicació Institucional i Publicitat

Prof. Dra. Ana Beriain Bañares

Professora titular
Secretària de departament: Departament de Comunicació

Més

Prof. Linda Reichard

Professora associada

Més

Psicologia Social i de les Organitzacions

Prof. Dra. Olga Lasaga Millet

Professora adjunta

Més

Ciència Política

Prof. Dr. Miguel Ángel Medina Abellan

Professor associat

Més

Comptabilitat i Finances

Prof. Dr. Ramon M. Soldevila de Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Dr. Federico Prats Salmuri

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Doctrina Social de l'Església

Prof. Dr. Rafael Torras Pastor

Professor associat

Més

Prof. Teresa Pueyo Toquero

Professora associada

Més

Dret Privat

Prof. Dra. María Carmen Parra Rodríguez

Professora titular
Directora de càtedra: Cátedra de Economía Solidaria
Directora de càtedra: Cátedra UNESCO - Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries

Més

Prof. Dra. Elena Tarragona Fernández

Professora associada

Més

Dret Públic

Prof. Dr. Esaú Alarcón García

Professor associat

Més

Prof. Dra. Lucía Cristea

Professora associada

Més

Economia

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor titular

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramon

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dr. Aleix Gregori Gomis

Professor associat

Més

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Fernando Álvarez Gómez

Professor associat

Més

Prof. Albert Guivernau

Professor d'investigació

Més

Gestió Empresarial i Empreneduria

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Dr. Ivan Roa Perera

Professor col·laborador
Director d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquin Solana Oliver

Professor associat

Més

Història

Prof. Emili Boronat Márquez

Professor col·laborador

Més

Prof. Dra. Maria Laura Giordano

Professora adjunta

Més

Marketing

Prof. Dr. Josep Lluís del Olmo Arriaga

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Més

Prof. Ma. Concepción del Pozo Fina

Professora associada

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Dra. Paula Bel Piñana

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Vanesa Berlanga Silvente

Professora adjunta

Més

Prof. Abraham Cornelis Trouwborst

Professor associat

Més

Prof. Dra. Elena Palomares Balaguer

Professora associada

Més

Prof. Albert Pallarès Sole

Professor associat

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Enrique Reyero López

Professor associat

Més

Prof. Joan Balaguer Martínez

Professor associat

Més

Prof. Joan Francesc Puig

Professor associat

Més

Prof. Dr. Josep Lladós Masllorens

Professor associat

Més

Prof. Dr. Juan Oliart Bermejo

Professor associat

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Nereida Crespo Jiménez

Professora associada

Més

Prof. Pere Padró Rich

Professor associat

Més

Prof. Dr. Xavier Puigdollers Noblom

Professor associat

Més

Prof. Dra. Andrea Pérez Suay

Professora d'investigació

Més