Grau en Direcció d'Empreses + Economia i Gestió Empresarial

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Professor titular
Membre del Consell de Govern: vicerector
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Àrea de coneixement: Economia

Més


Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora col·laboradora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses

Àrea de coneixement: Economia

Més


Comunicació, Societat i Cultura

Prof. Dr. Adriana Mutu

Professor col·laborador

Més

Comunicació Escrita

Prof. Dr. Jose Ignacio Castello Ribera

Professor adjunt
Director de departament: Departament de Comunicació

Més

Prof. Dr. Sergio Rodriguez Lopez-Ros

Professor col·laborador
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Prof. Juan Carlos Valero Hermosilla

Professor associat

Més

Comunicació Institucional i Publicitat

Prof. Dra. Ana Beriain Bañares

Professora titular
Secretària de departament: Departament de Comunicació

Més

Prof. Linda Reichard

Professora associada

Més

Psicologia Social i de les Organitzacions

Prof. Dra. Olga Lasaga Millet

Professora adjunta

Més

Antropologia, Filosofia i Teoria de l'Educació

Prof. Dr. Alessandro Mini

Professor adjunt
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Ciència Política

Prof. Dr. Miguel Ángel Medina Abellan

Professor col·laborador

Més

Comptabilitat i Finances

Prof. Dr. Federico Prats Salmurri

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ramon M. Soldevila De Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Doctrina Social de l'Església

Prof. Dr. Rafael Torras Pastor

Professor associat

Més

Prof. Teresa Pueyo Toquero

Professora associada

Més

Dret Privat

Prof. Dra. María Carmen Parra Rodríguez

Professora titular
Directora de càtedra: Cátedra de Economía Solidaria
Directora de càtedra: Cátedra UNESCO - Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries

Més

Prof. Daniel Benítez Rodríguez

Professor associat

Més

Prof. Dra. Elena Tarragona Fernández

Professora associada

Més

Dret Públic

Prof. Dra. Lucía Cristea

Professora associada

Més

Prof. Salvador Domingo Ibáñez

Professor associat

Més

Economia

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor titular

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramon

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Fernando Álvarez Gómez

Professor associat

Més

Fonaments de Dret

Prof. Dra. Carmen Cortés Pacheco

Professora adjunta
Secretària de departament: Departament de Dret i Ciència Política

Més

Prof. Dr. Sergio Gómez Moyano

Professor associat

Més

Gestió Empresarial i Empreneduria

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Dr. Ivan Roa Perera

Professor col·laborador
Director d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquin Solana Oliver

Professor associat

Més

Història

Prof. Dra. Maria Laura Giordano

Professora adjunta

Més

Marketing

Prof. Dr. Josep Lluís del Olmo Arriaga

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Més

Prof. Francesc Cruces Almellones

Professor associat

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Dra. Andrea Pérez Suay

Professora col·laboradora

Més

Prof. Dra. Paula Bel Piñana

Professora adjunta

Més

Prof. Abraham Cornelis Trouwborst

Professor associat

Més

Prof. Dr. Josep Lladós Masllorens

Professor associat

Més

Prof. Dra. Marta Gil Ibañez

Professora associada

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Pere Padro Rich

Professor associat

Més

Prof. Alberto Artamendi Gutierrez

Professor associat

Més

Prof. Albert Pallarès Sole

Professor associat

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Damià Rey Miró

Professor associat

Més

Prof. Enrique Reyero López

Professor associat

Més

Prof. Joan Francesc Puig

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Clemente Polo Andrés

Professor associat

Més

Prof. Nereida Crespo Jiménez

Professora associada

Més

Prof. Dr. Xavier Puigdollers Noblom

Professor associat

Més