Màster Universitari en Estudis Humanístics i Socials

Dret Penal i Processal

Prof. Dr. Arturo González de León Berini

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Criminologia i Seguretat
Secretari de la facultat

Més

Fonaments de Dret

Prof. Dra. Carmen Cortés Pacheco

Professora adjunta
Secretària de departament: Departament de Dret i Ciència Política

Més

Psicologia General, Bàsica i Teòrica

Prof. Dr. Joan D.A. Juanola Cadena

Professor col·laborador
Secretari de departament: Departament de Psicologia
Secretari de la facultat

Més

Prof. Dr. Martin Federico Echavarria Anavitarte

Professor titular
Membre del Consell de Govern: degà
Director de departament: Departament de Psicologia

Més

Ciència Política

Prof. Dr. Javier Barraycoa Martínez

Professor titular

Més

Antropologia, Filosofia i Teoria de l'Educació

Prof. Dr. Alessandro Mini

Professor adjunt
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Prof. Dr. Enrique Martínez García

Professor catedràtic
Membre del Consell de Govern: degà
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Estudis Humanístics i Socials

Més

Prof. Dr. Miguel Angel Belmonte Sanchez

Professor titular

Més

Prof. Francesc Xicola Llorens

Professor associat

Més

Doctrina Social de l'Església

Prof. Dr. Stefano Abbate

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Ciències Polítiques

Més

Prof. Teresa Pueyo Toquero

Professora associada

Més

Història

Prof. Emili Boronat Márquez

Professor col·laborador

Més

Llengues Modernes i Didàctica de la Llengua

Prof. Dr. Marcin Kazmierczak

Professor catedràtic
Director de departament: Departament d'Educació i Humanitats

Més

Pedagogia General

Prof. Dr. Luis Mariano Bártoli

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Dret

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Dr. Fernando María Ruiz Ortiz

Professor associat

Més