Màster Universitari en Advocacia

Dret Penal i Processal

Prof. Dra. M. Jesus Pesqueira Zamora

Professora col·laboradora
Adjunta a vicerectorat

Més

Prof. Dr. Enrique Rovira del Canto

Professor associat

Més

Prof. Joaquín Massanella Rodríguez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Xavier Abel Lluc

Professor associat

Més

Dret Privat

Prof. Dr. Christian Herrera Petrus

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Advocacia

Més

Prof. Dra. Elena Tarragona Fernández

Professora associada

Més

Prof. Ezequiel Miranda Giménez-Rico

Professor associat

Més

Prof. Javier Vidal-Quadras Trías de Bes

Professor associat

Més

Prof. María Isabel Arias Díez

Professora associada
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Advocacia

Més

Dret Públic

Prof. Dr. Juan José Guardia Hernández

Professor adjunt
Director d'estudis: Grau en Dret

Més

Prof. Dr. Pablo Nuevo López

Professor associat
Membre del Consell de Govern: secretari general
Director de departament: Departament de Dret i Ciència Política

Més

Prof. Dr. Esaú Alarcón García

Professor associat

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Eduardo Armas González

Professor associat

Més

Prof. Dra. Inés Guardiola Sánchez

Professora associada

Més