Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Comptabilitat i Finances

Prof. Dr. Ramon M. Soldevila de Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Aischa Laarbi Lombas

Professora associada

Més

Prof. Albert Grèbol Mas

Professor associat

Més

Prof. Álex Tarré Casablancas

Professor associat

Més

Prof. Carme Monserrat Querol

Professora associada

Més

Prof. Daniel Benito Sánchez

Professor associat

Més

Prof. David Relats Barragán

Professor associat

Més

Prof. Elena García Ventura

Professora associada

Més

Prof. Emili Coll i Collet

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ferran Rodríguez García

Professor associat

Més

Prof. Gemma Soligó Illamola

Professora associada

Més

Prof. Dr. Jordi Martí Pídelaserra

Professor associat

Més

Prof. Jordi Monferrer Sánchez

Professor associat

Més

Prof. Jorge Hinojosa Pérez

Professor associat

Més

Prof. Josep Maria Noguera Amiel

Professor associat

Més

Prof. María Dolors Magrí Majós

Professora associada

Més

Prof. Marta Oms Miquel

Professora associada

Més

Prof. Miguel Ángel Catalán Blasco

Professor associat

Més

Prof. Miguel Brossa Cros

Professor associat

Més

Prof. Miquel Ferrero Campdelacreu

Professor associat

Més

Prof. Noelia Acosta Sánchez

Professora associada

Més

Prof. Patricia Daura Tur

Professora associada

Més

Prof. Victor Vera i Vinardell

Professor associat

Més

Prof. Xavier Coma Pastor

Professor associat

Més

Prof. Dr. Xavier Llopart Pérez

Professor associat

Més