Prof. Dra. Rosa Maria Alabrús Iglesias

Fotografía de Prof. Dra. Rosa Maria Alabrús Iglesias

Profesora Titular
Área de conocimiento: Historia

Directora de cátedra: Càtedra Rei Martí l'Humà, comte de Barcelona

Opinión pública


							 
            

Actividad académica

Estudio Asignatura
Grado en Criminología y Seguridad Historia y Sociedad
Grado en Derecho Historia y Sociedad
Programa en Humanidades para el Mundo Contemporáneo CEINDO Dirección / Codirección de Tesis CEINDO

Líneas de investigación

1. Història del pensament polític.
2. Història del discurs religiós i narrativa literària.
3. Història social.
4. Història de la informació i l´opinió.


Reseña curricular

Formación académica

Formació Acadèmica:

-Doctora en Història del Pensament polític i l’opinió a la Catalunya moderna (Universitat Autònoma de Barcelona).

-Formació per a la docència, gestió i qualitat a la Universitat, en el context requerit per l’Espai Europeu d’Educació Superior (Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l'Educació, Fundació Caixa Terrassa-Universitat Politècnica de Catalunya i Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

-Formació per a la qualitat científica de la recerca requerida a les Universitats per l'EEES (Université Paris Sorbonne IV, Università degli Studi di Cagliari-Unica, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona).

-Formació en el Programa Horitzó 2020 de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic, Tecnològic i Innovador del Sistema I+D+i per a la competitivitat global d’Europa (Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

- Formació en relació al Programa Next Generation Europe 2020- 2025  i Jornades Formació Contínua Superior (Departament Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Planificació en l´àmbit d'Universitats i Recerca amb la col.laboració d'EUCEN-European University Continuing Education Network)

-Formació en cursos impartits a la Universitat Abat Oliba CEU.

Trayectoria profesional

Trajectòria professional-acadèmica:

-Exerceix com a professora universitaria, a la Universitat Abat Oliba CEU, des de 2007.

-És professora acreditada, com a catedràtica d'Humanitats, per AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

-Està en possessió de les acreditacions de professora universitària d'Humatitats per a l' Espai Europeu d'Educació Superior d’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación).

-Des de la implementació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, ha impartit docència de màster i doctorat, com a professora convidada, a les següents universitats i centres internacionals:

1.École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (França).

2.Scuola di Dottorato in Scienze Storiche e Politiche Moderne e     Contemporanee, Dipartimento di Storia Politica, Beni Culturali e Territorio,  Università degli Studi di Cagliari (Itàlia).

3.Facultad de Humanidades y Comunicación. Universidad Nacional de Heredia (Costa Rica).

4.Facultad de Humanidades y Comunicación. Universidad Nacional San José de Costa Rica.

5.Université Paris Sorbonne IV (França).

6.Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Letras-Humanidades  (Argentina).

7.Escuela Española de Historia.Centro Estudios Histórico-Eclesiásticos de Roma-CSIC (Itàlia)

8.Instituto de Historia de España Claudio Sánchez-Albornoz. Facultad de Letras. Universidad de Buenos Aires (Argentina).

9.Institución Fernando el Católico-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España). Zaragoza.

10.UNED(Universidad Nacional de Educación a Distancia).

-Ha col.laborat amb AGAUR i amb l'Escola Universitaria Caixa Terrassa EUNCET (adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya) en relació a la valoració i viabilitat de projectes educatius d´innovació i de millora de la qualitat docent.

-És avaluadora de la qualitat de diferents Activitats i Programes, a:

1.  ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva).

2.  FEHM (Fundación Española de Historia Moderna).

3.  CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

4.  Universidad de Montpellier.

5.  Universidad de Alicante. 

6.  Universidad Complutense de Madrid.

7. Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina(CONICET).

8.  Universidad de Mar de Plata.

9.  Universitat Autònoma de Barcelona.

-Ha dut a terme, a diferents institucions, les següents responsabilitats:

1.Presidenta de tribunal /comissió de tesis doctorals.

2.Secretària Vocal de les PAAU.

3.Cap de Departament.

-Ha dirigit i dirigeix tesis doctorals a l'Escola Internacional de Doctorat CEU CEINDO en Humanitats i a l'Escola Internacional de Doctorat EIDUNED.

Trajectòria professional en I+D+I:

-En el període 2005-2020 ha format part de diversos Grups de Recerca SGR consolidats  per l' Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris. Generalitat de Catalunya.

-Dirigeix, des de 2010, projectes competitius finançats com a IP (Santander Universidades)

-Ha treballat en projectes d´ I+D+i del Ministerio de Ciencia y Tecnología/ Ministerio de Educación y Ciencia (període 2001-2014).

-Des de 2015 ha estat la responsable i investigadora principal de grups i equips de treball internacionals de Projectes I+D+i, en el marc de Programes de Formació i Foment de la Recerca Científica i Tècnica d’Excel.lència, concedits i finançats pel Ministerio de Economía y Competitividad/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2015-2019).

-Des de 2019 és la responsable i investigadora principal de grups i equips de treball internacionals de Projectes I+D+I, en el marc del Programa de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (Programes estatals finançats conjuntament amb el Fons FEDER de la Unió Europea: “Una manera de hacer Europa”) (2019-2022).

-Dirigeix la Càtedra Rei Martí l’Humà, comte de Barcelona de la Universitat Abat Oliba CEU.

 

Actividad investigadora

Directora de la Càtedra Rei Martí l’Humà, comte de Barcelona de la Universitat Abat Oliba CEU https://www.uaoceu.es/investigaci%C3%B3n

-La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) li ha atorgat tres sexennis de recerca per les seves publicacions competitives i edició, direcció i coordinació de monografies científiques de rellevància.

-L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya li ha concedit tres sexennis d’investigació.

Ha publicat 10 llibres, como autora, en editorials d´ impacte, 32 capítols de llibre i 47 articles en revistes d´ investigació de prestigi científic. 

Ha coordinat 4 edicions de llibres i 4 dossiers en revistes indexades.

Ha participat, com a ponent convidada, a 40 congressos i col.loquis internacionals.

Veure publicacions de Rosa Maria Alabrús Iglesias a la base de dades DIALNET:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1447042