Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Fotografía de Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Profesor Titular
Área de conocimiento: Economía

Miembro del consejo de gobierno: Vicerrector
Director de estudio: Grado en Economía y Gestión


							 
            

Actividad académica

Estudio Asignatura
Grado en Dirección de Empresas Macroeconomía
  Macroeconomía en un entorno global
Programa en Derecho y Economía CEINDO Dirección/Codirección de Tesis CEINDO

Líneas de investigación

Comercio y Finanzas Internacionales en Economías Emergentes de Asia Oriental y América Latina
Economía Española
Hidden Champions, Brand Champions e Internacionalización Empresarial


Reseña curricular

Formación académica

Titulacions Universitàries Homologades

- Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (juny de 2005).
Tesi doctoral dirigida pel Catedràtic Dr. Joaquim Novella Izquierdo i presentada amb el títol de “Globalització Econòmica i Vulnerabilitat Financera: el Cas de les Crisis Canviàries de Mèxic i de les Economies Emergents de l’Est d’Àsia durant la dècada dels ‘90”, a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona.

- Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat de Barcelona (Període 1989-1994)

DEA i altres titulacions de postgrau

- Certificat de Suficiència Investigadora del programa de Doctorat “Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic” atorgat pel Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona (Bienni 1995-1997).

- Diploma de Programa de Cooperació Educativa EUS (Empresa–Universitat–Societat) durant el període 1992-1994.

- Seminari sobre “Técnicas de Gestión de Empresas, Previsiones, Decisiones y Estrategias” organitzat per la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa i el Departament d’Economia i Organització d’Empreses de la Universitat de Barcelona (24 i 25 de novembre de 1992).

- Curs de “Comerç Exterior” organitzat pel Centre Tècnic de la Dona (CTD) (gener-juny de 1991)

Formació per a la docència

- “La implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior a les escoles d’empresarials”. II Trobada de Diplomatures en Ciències Empresarials Organitzades per l’Escola d’Estudis Empresarials de la UPF, amb la col.laboració l’AQU. (Universitat Pompeu Fabra, 5 maig de 2006)
 

Trayectoria profesional

• Professor d'Economia Espanyola i Microeconomia  III de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) a la Universitat Abad Oliba CEU.

• Professor del Departament d’Economia i Finances de l’Escola Universitària del Maresme (EUM), adscrita a la UPF.

• Professor de la Fundació Universitària del Bages (FUB) adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

• Professor del màster UE-Xina Cultura i Economia (Master European Union – China Culture & Economics) organitzat per l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

• Professor d’Integració Europeadel màster d’Economia Internacional i Desenvolupament de la Fundació CIDOB (Universitat Autònoma de Barcelona).

Actividad investigadora

Direcció i participació en projectes d’investigació

• Coordinador de l’Observatori de la Competitivitat del Maresme (Període 2005-2008).

• Membre de l’equip d’investigació econòmica “Mercats de treball, polítiques laborals i socials i economia internacional” liderat pel Dr. Joaquim Novella Izquierdo, Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona.

PUBLICACIONS i ARTICLES

• Un anàlisis sincrético de los efectos de la liberalización financiera. Publicat pròximament a Revista de Economía. Información Comercial Española. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

• Trade Integration as a Mechanism of Financial Crisis Prevention. Publicat pròximament a International Advances in Economic Research.

• NOVELLA, J. i RIPOLL ALCON, J. An Eclectic Third Generation Model of Financial and Exchange Rate Crises. Documents de Treball de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Col•lecció Economia (E08/196). Universitat de Barcelona. Juny de 2008.

• Valoració de la Competència del Maresme: Factors de Localització Empresarial. Publicat a Estudi Socio-Econòmic de la Comarca de El Maresme (2007). Cambra de Comerç de Barcelona. Gener de 2008.

• La tendencia a la bipolarización de los regímenes cambiarios. El Trimestre Económico. Fondo de Cultura Económica. Vol. LXXIV, num. 296, octubre-diciembre 2007, pp.961-986. México.

• Evolución y perspectivas de las economías emergentes de Asia Oriental diez años después de la crisis de 1997. Boletín Económico de Información Comercial Española, num. 2922, pp. 33-52. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Octubre de 2007.

• La integración financiera como mecanismo de prevención de crisis en América Latina y Asia Oriental. Publicat a Documentos CIDOB, núm. 16. Serie Asia. Fundació CIDOB. Maig de 2007.

• La vulnerabilidad financiera en las economías emergentes de Asia Oriental y América Latina tras las crisis de los ’90. Publicat a Documentos CIDOB. Serie Asia, núm.11. Fundació CIDOB. Juny 2006.

• ¿Se cumple la visión bipolar del tipo de cambio en las economías emergentes? Boletín de Información Comercial Española, num. 2867, pp. 45-56. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Enero de 2006.

• Globalización Económica y Vulnerabilidad Financiera: El Caso de la Crisis del Sudeste Asiático de 1997. “Mercurio. Revista de Economía y Empresa”. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Valladolid. Sección Monográfica: Economías Asiáticas, núm 4, pp.105-124. Setembre de 2001.

• FÉLIX-PANIAGUA, G i RIPOLL ALCON, J. (1995) “Competitividad, Política Comercial Estratégica y Formación de Precios. Algunas Consideraciones”. Cuadernos de Economía, vol. 23, núm.65, pp. 23-37, enero-abril de 1995. Publicació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en col•laboració amb el Departament de Teoria Econòmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Complutense de Madrid. 

ARTICLES en premsa

• Poder de mercat. Article publicat al diari Regió7, pàg. 3, 13 de gener de 2009.

• Els nous reptes de la integració comercial. Article publicat al diari Regió7, secció Tribuna Universitària, pàg. 3, 26 d’octubre de 2008.

• La fi del menjar barat. Article publicat al diari Regió7, pàg. 15, 8 de febrer de 2008.

• Els arbres i el bosc. Article publicat al diari Regió7, pàg. 20, 15 de gener de 2008.


CONGRESSOS, SEMINARIS i CONFERÈNCIES

• Trade Integration as a Mechanism of Financial Crisis Prevention. Paper presentat a la 65th International Atlantic Economic Conference celebrada entre el 9-12 d’abril de 2008 a Varsòvia.

• La Competitivitat del Maresme. Punts Forts, Punts Febles i Possibles Actuacions de Millora. Taula Rodona. III Jornades Econòmiques a Pineda de Mar i l’Alt Maresme: Competitivitat Local. Organitzada pel Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Pineda de Mar. 23 de novembre de 2006.

• América Latina y Este de Asia. Evolución, riesgos y perspectivas. Seminari impartit als alumnes del Postgrau SEABRE de la Cambra de Comerç de Barcelona, 27 d’abril de 2006.

• La Tendencia a la Bipolarización de los Regímenes Cambiarios durante la década de los ‘90. “Paper” elaborat per a la seva exposició a les IX Jornadas de Economía Internacional, organitzades per l’Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales i la Universidad de La Laguna els dies 25, 26 i 27 de juny de 2005.

• Crisis Cambiarias y Ataques Especulativos. “Survey” elaborat per a la seva exposició a les VIII Jornadas de Economía Internacional, organitzades per l’Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales i la Universidad de Castilla-La Mancha que van tenir lloc a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a Ciudad Real, els dies 25, 26 i 27 de juny de 2003.

• MARTÍ PIDELASERRA, J., FÉLIX-PANIAGUA, G. i RIPOLL ALCON, J. “Economías de Guerra. Una descripción Económica General”. Ponència presentada al II Seminario del “Grupo de Estudios Comparativos Euro-Africanos y Euro-Latinoamericanos”. Universidad de la Laguna. Lanzarote y Fuerteventura, 11-14 de setembre de 1997.

• MARTÍN, M. i RIPOLL ALCON, J. “La Relación Puerto–Industria en un marco de Monopolio Bilateral”. Ponència presentada al XI Congreso ASEPELT de la Universidad del País Vasco (UPV) (9-11 de juliol de 1997).